Day: August 30, 2021

BASWARA CATRABASWARA CATRA

Duta Baswara Catra merupakan Program Kepala SMK Negeri 1 Blado yang dicanangkan pada tahun pelajaran 2021-2022 dengan menyeleksi dan mengangkat Pelajar SMK Negeri 1 Blado sebagai  Profil Pelajar SMK Negeri 1 Blado yang mencerminkan Profil Pelajar Pancasila. Nama